ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu – kol. Mirosław DZIĘGIELEWSKI
Wiceprezes Zarządu – kol. Wojciech ERBEL
Wiceprezes Zarządu – kol. Ryszard STANKIEWICZ
Skarbnik Zarządu – kol. Alicja KLIMOWICZ
Sekretarz Generalny – Mirosław RYTEL
Członek Zarządu – kol. Stanisław WIDEŁ
Członek Zarządu – kol. Mirosław RYTEL
Członek Zarządu – kol. Teofil SŁOWIK