Święto Batalionu Reprezentacyjnego WP.

W dniu 19 lipca 2013 r. z okazji Święta Batalionu Reprezentacyjnego WP, przy udziale zaproszonych gości, żołnierze batalionu oddali hołd obrońcom Ojczyzny składając wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Tego samego dnia zaproszeni goście oraz delegacja żołnierzy i pracowników Batalionu złożyli wiązankę kwiatów na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Dowódcy Garnizonu Warszawa gen.dyw. Kazimierza GILARSKIEGO.Popołudniowe uroczystości odbyły się na hipodromie Szwadronu Kawalerii WP przy ul. Kozielskiej gdzie został przeprowadzony uroczysty apel.  W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości: Biskup Polowy Wojska Polskiego ks.dr Józef GUZDEK, Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk Andrzej ŚMIETANA, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Robert JĘDRYCHOWSKI,  były Dowódca Garnizonu Warszawa gen.dyw. w st.spocz. Jan KLEJSZMIT, przedstawiciele władz samorządowych burmistrzowie warszawskich dzielnic, miast i gmin sąsiadujących z Warszawą, przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, jednostek wojskowych, policji, straży miejskiej oraz instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Batalionem Reprezentacyjnym WP. Obok obecnych żołnierzy i pracowników wojska batalionu w obchodach jubileuszu licznie uczestniczyli byli żołnierze i pracownicy jednostki.
Podczas przemówienia okolicznościowego, czasowo pełniący obowiązki dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP mjr Leszek Szcześniak odczytał okolicznościowy list skierowany do żołnierzy oraz pracowników Batalionu, w którym słowa uznania oraz podziękowania złożył przebywający na misji PKW w Afganistanie dowódca batalionu ppłk Wojciech Erbel.
W trakcie apelu odbyło się wręczenie nadanych przez Prezydenta RP medali „Za Długoletnią Służbę” które żołnierzom batalionu wręczył Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew WŁOSOWICZ. Następnie płk w st. spocz. Tadeusz KOWALSKI wraz z ppłk w st. spocz. Danutą GAŁKOWĄ z Klubu Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI, przekazali na ręce mjr. Leszka SZCZEŚNIAKA, nadaną Batalionowi Reprezentacyjnemu WP Odznakę Honorową Klubu Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI. Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia aktów nominacyjnych na pierwszy stopień podoficerski dwóm żołnierzom batalionu. Akty mianowania na stopień kaprala, z rąk Zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Andrzeja ŚMIETANY odebrali: st.szer. Dawid BAŁON oraz st. szer. Marcin WARTNIK.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz pokazem wyszkolenia kawaleryjskiego w wykonaniu ułanów Szwadronu Kawalerii WP.
Tuż po części oficjalnej odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów: fotograficznego oraz wiedzy o batalionie reprezentacyjnym WP. Nagrody laureatom wręczył Prezes Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych WP Mirosław DZIĘGIELEWSKI wraz mjr. Leszkiem SZCZEŚNIAKIEM.
Współorganizatorm Święta Batalionu Reprezentacyjnego WP było Stowarzyszenie Pododdziałów Reprezentacyjnych WP, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

foto: Renata POZNYSZ, kpr. Dawid BAŁON (Batalion Reprezentacyjny WP)