Święto 10 WPSam

Dnia 14 czerwca 2013 r. 10 Warszawski Pułk im. majora Stefana STARZYŃSKIEGO uroczyście obchodził 60 – lecie powstania pułku.

Uroczyste obchody zaszczycili liczni oficjalni goście: Dowódca Garnizonu Warszawa Pan gen. bryg. dr Wiesław Grudziński oraz byli i obecni przełożeni z Dowództwa Garnizonu Warszawa z Panem generałem Janem Klejszmitem na czele. Uroczystość zaszczycili także przedstawiciele Instytucji Państwowych: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Dowództw Rodzajów Wojsk, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz delegacje kierownictw organizacji kombatanckich, towarzystw i organizacji społecznych. Na wstępie uroczystości Dowódca Garnizonu Warszawa Pan gen. bryg. dr Wiesław Grudziński przyjął meldunek dowódcy uroczystości ppłk Sławomira Szopy oraz dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z żołnierzami. Następnie Dowódca Garnizonu Warszawa i Dowódca pułku wręczyli medale i odznaczenia żołnierzom i pracownikom pułku. Podczas uroczystości dowódca pułku płk Tomasz Dominikowski uhonorował okolicznościowym ryngrafem byłych dowódców pułku: Pana gen. dr Wiesława Grudzińskiego, płk Andrzeja Opiołę, płk Jana Ciećkę, płk Krzysztofa Ksenia, płk Piotra Chudzika, żonę płk Bogusława Wypycha Panią Wiesławę  oraz brata płk Wojciecha Teliczana Pana Tomasza. Na zakończenie pododdział żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego WP zaprezentował musztrę paradną.

Współorganizatorm Święta 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego było Stowarzyszenie Pododdziałów Reprezentacyjnych WP, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fot. Jarosław Madej