Ogólnopolskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.

W dniach 1-3 czerwca na warszawskim hipodromie przy ul. Kozielskiej odbyły się Ogólnopolskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.

W ramach zawodów zostały rozegrane memoriały oficerów zasłużonych dla polskiego jeździectwa:

Memoriał mjr. Wiktora OLĘDZKIEGO;
Memoriał płk. Antoniego ŁUCZYŃSKIEGO;
Memoriał gen.dyw. Kazimierza GILARSKIEGO.

Wszystkie trzy memoriały wygrał Łukasz JOŃCZYK z Klubu Jeździeckiego POCZERNIN. Przechodnią nagrodę memoriału mjr. Oledzkiego,szablę oficerską wz. 1921 wręczył zawodnikowi mjr Marek MAĆKOWSKI. Niedzielny poranek rozpoczęła msza polowa odprawiona na hipodromie przy kozielskiej w intencji zawodów i zawodników biorących udział w zawodach. We mszy uczestniczyli Z-ca Dowódcy Garnizonu płk Andrzej ŚMIETANA, Dowódca Batalionu ppłk Wojciech ERBEL, żołnierze Szwadronu Kawalerii WP, organizatorzy zawodów, zawodnicy, trenerzy oraz rodziny patronów głównych konkursów rozgrywanych podczas zawodów. Po mszy w sali kawaleryjskiej odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 90 rocznicy urodzin nestora polskiego jeździectwa ppłk. w st. spocz. Henryka Sołtysika, kawalerzysty 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, wychowawcy pokoleń wojskowych jeźdźców, konsultanta przy tworzeniu Szwadronu Kawalerii WP oraz inicjatora budowy pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej w Warszawie.
Zawodom na kozielskiej towarzyszyło wiele atrakcji. Specjalnie dla dzieci z okazji ich święta Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa przygotował gry, konkursy, zabawy, trampoliny, dmuchane miasteczko. Zawody uwieńczył pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Szwadronu Kawalerii WP, po którym odbył się ostatni i najważniejszy konkurs zawodów Memoriał gen. dyw. Kazimierza GILARSKIEGO. Puchar oraz szablę zwycięzca memoriału otrzymał od Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO .

foto: Piotr ZIĘTKA