Stowarzyszenie Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego
im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego

02-570 WARSZAWA
Al. Niepodległości 141 p. 519

KRS: 0000346381
NIP: 521-35-70-385
REGON: 142205054

Nr konta: 60 1160 2202 0000 0001 5626 2359

e-mail: sprwp@sprwp.waw.pl