KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji – kol. Kazimierz ROSŁAN
Zastępca Przewodn. Komisji – kol. Tomasz DOMINIKOWSKI
Sekretarz Komisji – kol. Gabriela OCHAB
Członek Komisji – kol. Emil ŁABUZ