2011

Wsparcie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy organizacji XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń).

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego (kwiecień).

 

Pamięć o patronie. W rocznicę tragedii smoleńskiej delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty na grobie gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego na warszawskich Powązkach Wojskowych (kwiecień).

 

Udział w Ogólnopolskich zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody. Memoriały mjr. Wiktora OLĘDZKIEGO, płk. Antoniego ŁUCZYŃSKIEGO i gen. dyw. Kazimierza GILARSKIEGO.

 

W ramach zadań zleconych wydanie folderu o Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

W ramach zadań zleconych wydanie książki „Garnizon m. st. Warszawy i jego komendanci”

 

Spotkanie pokoleń w Mrągowie – wyjazd integracyjny (lipiec).

 

Udział Stowarzyszenia w obchodach Święta Batalionu Reprezentacyjnego WP (lipiec).

 

W ramach zadań zleconych współorganizowanie centralnych obchodów Święta Kawalerii Polskiej (wrzesień).

 

2010

Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego, wybór władz, uchwalenie statutu, powołanie gen. bryg. w st. spocz. Stanisława Ferenza jako Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

Pożegnanie członka Stowarzyszenia gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Dowódcy Garnizonu Warszawa na warszawskich Powązkach Wojskowych.

 

Przyjęcie uchwały o wyborze gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego na patrona Stowarzyszenia.

 

Udział Stowarzyszenia w Pierwszych obchodach Święta Batalionu Reprezentacyjnego WP.

2009

Grupa inicjatywna podejmuje decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego.