10.04.2010 r.

W dniu 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem (Federacja Rosyjska) zginęli tragicznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Lech KACZYŃSKI wraz z małżonką.

Wśród ofiar tej tragedii jest także nasz przełożony, Dowódca Garnizonu Warszawa Pan gen. bryg. Kazimierz GILARSKI, który całą swoją służbę poświęcił PODODDZIAŁOM REPREZENTACYJNYM WOJSKA POLSKIEGO.

Cześć Jego Pamięci!

                     


Tragiczna katastrofa lotnicza w dniu 10 kwietnia 2010 roku pochłonęła naszych przełożonych i przyjaciół, HONOROWYCH laureatów ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO:


  • Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego


  • Dowódcę Garnizonu Warszawa Pana gen.bryg. Kazimierza Gilarskiego


  • Jego Ekscelencję Biskupa Polowego WP ks. gen.dyw. Tadeusza Płoskiego


  • Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Władysława Stasiaka
  •