LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

O Szwadronie

Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jest konnym pododdziałem Batalionu Reprezentacyjnego WP. Podstawowym zadaniem szwadronu jest zabezpieczanie uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno - religijnych w składzie wojskowej asysty honorowej zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz eskortowanie najważniejszych gości zagranicznych podczas oficjalnych wizyt na terenie garnizonu Warszawa. Szwadron bierze także udział w Zjazdach Oficerów Kawalerii II RP w Grudziądzu. Wielokrotnie brał udział
w rekonstrukcjach bitew organizowanych na terenie całej Polski (Brochów, Poświętne, Mława) oraz podczas produkcji filmowych („Karol, człowiek który został Papieżem”, „Sensacje XX wieku”, Katyń”).

Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego został utworzony dzięki staraniom środowisk kawaleryjskich, stowarzyszeń kultywujących tradycje Pułków Kawalerii II RP oraz Stowarzyszeniu Szwadron Jazdy RP na czele którego stał ówczesny wicepremier i minister rolnictwa Roman Jagieliński. Rozmowy prowadzone
z Ministerstwem Obrony Narodowej doprowadziły do podpisania 12 listopada 1996 roku porozumienia
o współpracy w celu sformowania reprezentacyjnego pododdziału kawalerii w sile szwadronu.

Od 30 marca 2000 roku rozpoczął się proces formowania Szwadronu Kawalerii WP. Początkowo wchodził on w skład 2 Mińsko-Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Franciszka Kleeberga, od 2005 roku podporządkowany był pod 3 Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie. Obecnie, od 01.01.2009 roku wchodzi w skład Batalionu Reprezentacyjnego WP. Stacjonuje w Starej Miłosnej na terenach dawnego klubu WKKW Legia Warszawa.

10 listopada 2000 roku w trakcie uroczystości przejęcia tysiącletnich tradycji jazdy polskiej, Szwadron. Kawalerii otrzymał proporzec. Pierwszym dowódcą szwadronu został ppor. Tomasz Jękalski, od 1 lipca 2004 szwadronem dowodzi kpt. Jarosław Stawski, zastępcą dowódcy jest por. Robert WORONOWICZ.

Szwadron Kawalerii występuje w umundurowaniu historycznym wzór 36. Mundury, płaszcze rogatywki
z amarantowym otokiem, rzędy jeździeckie siodła i ogłowia wykonane są zgodnie ze wzorami z okresu międzywojennego wzór 1936. Pododdział uzbrojony jest w szable wz. 1934, tak zwane Ludwikówki oraz lance francuskie wz. 1913. Szwadron używa barw ogólno kawaleryjskich, czyli amarantowo-granatowe proporczyki na lancach i kołnierzach kurtek oraz amarantowe otoki na rogatywkach.

GALERIA

       

         

         przejdź na początek strony