LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na usługi transportowe koni dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 01/2010/SAM.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ogłaszam przetarg nieograniczony
na wykonanie badań profilaktycznych, zleconych przez zamawiającego, w zakresie medycyny pracy dla pracowników cywilnych i żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 02/2010/AMB.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów biurowych dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

nr sprawy 03/2010/SZKOL.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Odpowiedzi na zapytania str. 1, str 2

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na wykonanie badań profilaktycznych, zleconych przez zamawiającego, w zakresie medycyny pracy dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

nr sprawy 05/2010/Amb.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na usługi transportowe koni dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 06/2010/Sam.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi ochrony terenów, obiektów, urządzeń, zwierząt oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowanej na rzecz Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie w całodobowym systemie zmianowym,

nr sprawy 04/2010/POIN.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. I

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. II

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. III

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. IV

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. V

Zmiana treści ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na usługi transportowe koni dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 07/2010/Sam.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę mundurów służbowych oficerskich wojsk lądowych i lotniczych KRWP ze spodniami do butów wz 92 dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 08/2010/Mund.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę butów oficerskich z cholewami wz. 92 oraz prawideł drewnianych dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 09/2010/Mund.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę butów oficerskich z cholewami wz. 92 oraz prawideł drewnianych dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 10/2010/Mund.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę umundurowania dla Szwadronu Kawalerii Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 11/2010/Mund.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wybór oferty

 

Ogłaszam przetarg nieograniczony
na dostawę Dostawę butów oficerskich do jazdy konnej z cholewami i prawideł drewnianych, butów oficerskich do jazdy konnej - sztyblety i ochraniaczy do jazdy konnej - CZAPSY dla Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,

nr sprawy 12/2010/Mund.
podpis

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia