LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 


W dniu 11 maja 2010 roku o godzinie 9.00 na terenie Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
w Warszawie odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby w korpusie szeregowych zawodowych
w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego.

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:

  - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,
  - nie karalność sądowa ani nie objęcie toczącym się postępowaniem karnym,
  - wzrost 178 - 185 cm,
  - umiejętność jazdy konnej,
  - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży.

Postępowania obejmować będą:

  - rozmowę indywidualną,
  - rozmowę z psychologiem,
  - analizę dokumentów personalnych,
  - przegląd lekarski,
  - sprawdzian z jazdy konnej (kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej),
  - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód oraz bieg wahadłowy 10x10.

Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:

TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH   POBIERZ

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

  - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
  - dowód osobisty, książeczka wojskowa, aktualny paszport,
  - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego.

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):

  - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.),
  - dokumentacja medyczna,
  - dokumentacja poświadczająca umiejętności jazdy konnej.

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

Kontakt:

  - Szef Sekcji Personalnej (S-1) por. Bartosz BŁAŻEJEWSKI tel. 022 6-848-731,

  - Szef Sztabu Batalionu kpt. Marek MAĆKOWSKI tel. 022 6-847-662.

 

Oferty:

Stanowisko Stopień etatowy Kontakt
Ułan Szwadronu Kawalerii WP
(udział w uroczystościach)
ułan, szeregowy (wymagana umiejętność jazdy konnej)
Szef Sekcji Personalnej
022 6-848-731
personalna_breprwp@o2.pl
Ułan Szwadronu Kawalerii WP
(udział w uroczystościach)
ułan, starszy szeregowy (wymagana umiejętność jazdy konnej)