LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

Odznaka

Decyzja nr 45/MON Ministra Obrony Narodowej
Z dnia 6 marca 2002 roku
W sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie

             Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 roku w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z pkt. 2 rozkazu nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej odznaką;
2. Zatwierdza się:
            - wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
            - wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;
3. Nadaje się regulamin odznaki stanowiący załącznik nr 3 do decyzji;
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
/-/ Jerzy SZMAJDZIŃSKI
Dziennik Urzędowy MON nr 4 z 2002 roku            Odznaka pamiątkowa Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach wypełnionych granatową emalią i srebrnym obramowaniem. W górnej części odznaki nałożona jest czerwona tarcza herbowa ze złotymi krawędziami, na którą nałożono złotą syrenkę z koroną nad mieczem - herb Warszawy. Pod tarczą znajdują się elementy dekoracyjne w postaci liści dębowych. Między ramionami krzyża umieszczono skrzyżowany karabin żołnierza Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Kb KSS, oraz szablę wz. 76/90 WP. Na dolnym ramieniu krzyża, na wstędze, widnieje napis Batalion Reprezentacyjny WP.
Odznaka o wymiarach 40x40 mm, została zaprojektowana przez Stanisława Józefa ŁAGOWSKIEGO i wykonana w pracowni grawerskiej Piotra OLKA w Warszawie. Autorem projektu jest mjr mgr Marek PATEREK.


 Kapitułę odznaki tworzą:

Przewodniczący

- kpt. Wojciech SŁABOSZ

Zastępca

- st. chor. sztab. Adam WROŃSKI

Sekretarz

- st. chor. szt. Robert FOLWARSKI

Członkowie:

- st. chor. Marek KUSZ

- st. kpr. Karol RODZIK

- st. szer. Kamil WITEKŻOŁNIERZE ZAWODOWI UHONOROWANI ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ

Nr Odznaki Stopień Wojskowy Nazwisko i Imię
1 Sala tradycji Batalionu Reprezentacyjnego WP
1/1 ppłk WRONECKI Adam
1/2 kpt. JANUSZEWSKI Roman
2 Muzeum Wojska Polskiego
3 ppłk KUŚ Zbigniew
4 st. chor. SZMIGA Mieczysław
5 st. chor. szt. CHILMANOWICZ Mirosław
6 chor. szt. KOMOREK Czesław
7 mjr PATEREK Marek
8 mjr WOŁOWSKI Dariusz
9 mł. chor. szt. WROŃSKI Adam
10 kpt. LESISZ Sławomir
11 kpt. SIKORSKI Krzysztof
12 por. WYSOCKI Artur
13 por. WASIŃSKI Marcin
14 por. MAĆKOWSKI Marek
15 por. KARWOWSKI Piotr
16 por. LEWANDOWSKI Paweł
17 kpt. DRWIĘGA Wojciech
18 mł. chor. szt. BOROWSKI Marek
19 st. chor. BZOWSKI Adam
20 mł. chor. szt. DUDA Cezary
21 por. ERBEL Wojciech
22 st. chor. FOLWARSKI Robert
23 por. FRĄCZEK Artur
24 sierż. szt. GOSTKOWSKI Mirosław
25 chor. GUT Zbigniew
26 chor. JABŁONOWSKI Włodzimierz
27 mł. chor. szt. JEDNORÓG Andrzej
28 st. chor. KLECHA Ryszard
29 chor. KRASIŃSKI Marek
30 st. plut. KRÓL Artur
31 por. KUBIAK Bogusz
32 st. sierż ŁUCZAK Andrzej
33 sierż. MADEJ Waldemar
34 st. chor. MROCZKA Ryszard
35 plut. MUSZYŃSKI Sławomir
36 por. NAGÓRKA Krzysztof
37 chor. NICIEWICZ Piotr
38 por. NIEMIROWICZ Andrzej
39 sierż. szt. NOWICKI Stanisław
40 mł. chor. szt. ORANKIEWICZ Arkadiusz
41 st. chor. OSUCH Mirosław
42 st. chor. PABICH Piotr
43 mł. chor. PASZKIEWICZ Waldemar
44 sierż. szt. PIORDAS Zbigniew
45 por. POTYRAŁA Radosław
46 mł. chor. szt. PORTKA Piotr
47 st. chor. RATKOWSKI Wiesław
48 mł. chor. szt. SIKORA Adam
49 por. SŁABOSZ Wojciech
50 mł. chor. szt. SOSNOWSKI Krzysztof
51 por. SZCZEŚNIAK Leszek
52 plut. SZYMAŃSKI Janusz
53 sierż. szt. SZWARC Reinhard
54 chor. szt. ŚLIWA Wojciech
55 plut. TŁOCZEK Tomasz
56 chor. szt. WARDAKOWSKI Wojciech
57 chor. WIŚNIEWSKI Jacek
58 sierż. szt. WIŚNIEWSKI Piotr
59 st. sierż. WOJCIECHOWSKI Jarosław
60 st. chor. ZALEWSKI Lech
61 mł. chor. ZASADA Jarosław
62 st. sierż. ŻAK Sławomir
75 por. BIENIAK Tomasz
76 por. KRZYWAŃSKI-HAMDI Krzysztof
77 por. MATYSIAK Damian
78 por. SARNA Sebastian
79 mł. chor. szt. DUCHNOWSKI Grzegorz
80 st. chor. BARANEK Wojciech
81 st. chor. BŁASZCZYK Mariusz
82 st. chor. CZARNECKI Wojciech
83 st. chor. DUSZYŃSKI Piotr
84 st. chor. DYONIZIAK Piotr
85 st. chor. GAJEWSKI Krzysztof
86 st. chor. OLEJNICZAK Piotr
87 st. chor. ROSA Bolesław
88 st. chor. RYBICKI Jacek
89 st. chor. WAŁDOCH Rafał
90 chor. ANTCZAK Mariusz
91 chor. BOROWSKI Robert
92 chor. CZERWIŃSKI Andrzej
93 chor. EWERTOWSKI Grzegorz
94 chor. GAJEWSKI Tomasz
95 chor. GOŁĘBIOWSKI Jacek
96 chor. KOWALSKI Wojciech
97 chor. KUSIO Dariusz
98 chor. KUSZ Marek
99 chor. MALANOWSKI Marcin
100 chor. MIZDALSKI Arkadiusz
101 chor. MUSIAŁ Mieczysław
102 chor. PORTKA Krzysztof
103 chor. RAMA Paweł
104 chor. SZYMAŃSKI Sebastian
105 chor. ŚLĄZAK Marcin
106 chor. TUKINDORF Grzegorz
107 mł. chor. MAMCARZ Artur
108 mł. chor. PANKOWSKI Maciej
109 mł. chor. RUSZKOWSKI Czesław
110 sierż. szt. BUCHOLSKI Mirosław
111 sierż. szt. WASZKIEWICZ Ireneusz
112 st. sierż. SKOCZEWSKI Robert
113 st. sierż. SZCZYGIELSKI Robert
114 st. sierż. WALASZCZYK Krzysztof
115 sierż. KUSZAK Artur
116 st. plut. DRAPIŃSKI Jarosław
117 st. plut. DYRKACZ Aleksander
118 st. plut. FARON Andrzej
119 st. plut. JANUS Dariusz
120 st. plut. KOGUT Adam
121 st. plut. MADEJ Włodzimierz
122 st. plut. SCHABEK Rafał
123 plut. CIEŚLIŃSKI Marek
124 plut. ZAWIŚLAK Tomasz
130 ppor. KUNICKI Adam
131 ppor. SKROŃSKI Przemysław
132 ppor. ŚCIBIORSKI Sławomir
133 ppor. TOMALSKI Mariusz
134 plut. CEGIEŁKA Krzysztof
136 kpt. FARKAS Dariusz
137 por. CZERWIONKA Tomasz
138 mł. chor. PRZYBOROWSKI Piotr
139 mł. chor. STRZELCZYK Piotr
140 plut. WYSOK Krzysztof
144 por. CIERPIŃŚKI Grzegorz
145 mł. chor. DWORNICKI Krzysztof
146 mł. chor. RUDZIKIEWICZ Piotr
147 mł. chor. WALENDZIK Emil
150 kpt. NOREK Marcin
151 kpt. SIETESKI Krzysztof
152 chor. KASAK Janusz
153 mł. chor. szt. SMELCERZ Arkadiusz
154 st. chor. KONIECZNY Waldemar
155 st. chor. SZCZOTKA Krzysztof
156 st. chor. TOMASZEWSKI Paweł
157 chor. CHAĆ Piotr
158 chor. SZWARCZEWSKI Marek
159 st. kpr. GROCHOWIEC Włodzimierz
160 st. kpr. KOCHANOWSKI Mariusz
167 chor. BALICKI Maciej
168 chor. MICHALEC Maciej
169 mł. chor. KREFT Paweł
170 st. sierż. szt. KWIETNIEWSKI Krzysztof
171 sierż. OLCZAK Jacek
172 sierż. RAWSKI Feliks
173 st. kpr. DOBOSIK Artur
174 st. kpr. SEREDZIUK Mirosław
175 st. kpr. SMAGAŁA Łukasz
176 kpr. KLIMKOWSKI Tomasz
177 kpr. NOWOWIEJSKI Paweł
192 por. HORAŁA Dominik
193 por. KORBA Sławomir
201 por. KORYCKI Paweł
202 mjr Adam CZAJKOWSKI
203 por. Bartosz KUCHARSKI
206 por. Robert POWROŹNIK
207 mł. chor. Dariusz BADOWSKI
208 chor. Jarosław SIWEK
209 ks. por. Mateusz HEBDA
215 ppor. Marek MALECKI
220 kpr. Mirosław BAJUK
222 plut. Tomasz PIECZKA
223 chor. Paweł GALAS
224 mł. chor. Piotr PILIPCZUK
225 kpr. Andrzej PERKOWSKI
226 por. Marcin KUJAWA
227 st. kpr. Marcin ŻOŁNIERZAK
228 st. kpr. Karol RODZIK
229 plut. Mirosław MEKA
230 ppor. Tomasz GODLEWSKI
231 st. kpr. Ryszard STAWICKI
232 mł. chor. szt. Andrzej OSSOWSKI
233 por. Zbigniew BUJKO
234 st. chor. Tomasz KOTYŃSKI
235 mł. chor. Łukasz PŁANETA
236 st. sierż. szt. Tomasz CICHOCKI
237 st. kpr. Przemysław MAJCHER
238 st. kpr. Kamil PERŁOWSKI
239 kpr. Jacek SUSZEK
240 kpr. Dariusz KMIEĆ
241 kpr. Rafał OCHNIK
242 st. szer. Kamil OŻÓG
245 st. chor. Mariusz ZARAŚ
246 chor. Bogusław SARZYŃSKI
247 chor. Paweł LICZKOWSKI
248 mł. chor. Tomasz GOŁĘBIOWSKI
249 mł. chor. Damian PŁANETA
251 plut. Krystian ADAMKOWSKI
252 plut. Cezary JAGODA
253 plut. Krystian SIWEK
254 st. kpr. Jacek MULARCZYK
255 kpr. Marcin BORDEWICZ
256 st. szer. Łukasz PIĄTEK
257 mł. chor. Michał RYSZKOWSKI
262 por. Sebastian CICHOSZ
263 por. Rafał DZIURA
264 por. Tomasz SEWASTYNOWICZ
265 por. Jacek WIŚNIEWSKI
266 kpr. Sławomir STRZAŁKOWSKI
268 st. sierż. Mirosław MACIOCHA
269 por. Bartosz BŁAŻEJEWSKI
271 st. chor. Dariusz LABUŃ
272 st. sierż. Piotr ZIĘTKA
273 st. kpr. Stanisław BREŚ
274 st. kpr. Kamil DEMIANIUK
275 st. kpr. Marcin LIPIŃSKI
276 st. kpr. Artur MISIEJUK
277 st. kpr. Marcin OLEŃCZUK
278 st. kpr. Mariusz PIEKALSKI
279 st. kpr. Paweł PSZKIT
280 st. kpr. Tomasz WYCZAWSKI
281 kpr. Grzegorz BĘBENEK
282 kpr. Tomasz DEJNEK
283 kpr. Krzysztof KASSARABA
284 kpr. Artur KISIEL
285 kpr. Szymon KOLISZ
286 kpr. Rafał KOWAL
287 kpr. Grzegorz KUDYK
288 kpr. Janusz OLBA
289 kpr. Marcin OSTOJSKI
290 kpr. Leszek TKOCZ
291 st. szer. Dawid BAŁON
292 st.szer. Przemysław KACZYŃSKI
293 st. szer. Sebastian SOBOŃ
294 st. szer. Konrad WALCZYNA
297 por. Krzysztof GAWROŃSKI
298 kpr. Hubert HASS
299 kpr. Piotr MOSUR
300 kpr. Piotr WISZOWATY
301 st. szer. Szymon BIELAKIEWICZ
302 st. szer. Sebastian JONIO
303 st. szer. Łukasz ŁUGOWSKI
304 st. szer. Łukasz PATAŁUCH
305 st. szer. Miłosz WAGNER
306 Pani Karolina GÓRKIEWICZ
307 Pani Mirosława RUDNICKA
308 Pan Marek SURMAŃSKI
309 Pan Edward ZUJKO
310 Pan Bolesław ŻURAWSKI
313 mł. chor. Adam KAWKA
314 st. kpr. Marcin PASEK
315 st. kpr. Tomasz PRUSZKO
316 kpr. Stanisław DAŚKO
317 kpr. Paweł KŁAK
318 kpr. Mariusz SIEDLECKI
319 st. szer. Radosław KOWALCZYK
320 Pani Grażyna SUS
321 Pan Paweł SZCZEPACZEWSKI

ŻOŁNIERZE SŁUŻBY ZASADNICZEJ UHONOROWANI ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ

Stopień Wojskowy Nazwisko i Imię
kpr. STĘPNIAKOWSKI Kamil
kpr. OSIKA Mariusz
st. szer. KOMENDA Marcin
st. kpr. nadt. GROCHOWIEC Włodzimierz
kpr. MACIASZEK Marcin
st. szer. ŁAGOWSKI Grzegorz
kpr. GAWRON Tomasz
kpr. SEREDZIUK Mirosław
st. szer. GÓRKA Damian
st. szer. MALEJKI Paweł
st. szer. WILK Tomasz
st. szer. ŻYNDA Bartłomiej
st. szer. OLECHNO Rafał
st. szer. SPRENGEL Grzegorz
st. szer. SWEBOCKI Marcin
st. szer. BOROWCZYK Łukasz
st. szer. DUNDA Patryk
st. szer. GOŹDZIALSKI Tomasz
st. szer. MISIASZEK Damian
st. szer. FRĄCKIEWICZ Urban
st. kpr. nadt. JURCZAK Mariusz
st. szer. nadt. Jakub PUDEŁ
st. szer. nadt. Mariusz SIEDLECKI
st. szer. nadt. Sebastian SOBOŃ
st. szer. Jakub PUTO
szer. Paweł ZIÓŁKOWSKI
st. szer. Mateusz CYRUPA
st. szer. Grzegorz FICHTEL
st. szer. Zbigniew KOS
szer. Krzysztof DALECKI
szer. Tomasz KSIĄŻEK
szer. Damian MIŁOSZ
st. szer. Sebastian PIECZKA
st. szer. Adam JOŃSKI
szer. Tomasz ŻBIKOWSKI
szer. Michał CHALCARZ
szer. Konrad HENRYSZEWSKI
szer. Dawid PONIEDZIAŁEK
szer. Łukasz RYSZ
szer. Karol ŚWINIARSKI
szer. Karol WASIAK
szer. Marcin WIECZOREK
szer. Tomasz MORAWIAK
szer. Przemysław KACZYŃSKI
szer. Grzegorz KUDYK
szer. Marcin PODZIŃSKI
szer. Mariusz ŁOPUSZYŃSKI
szer. Sebastian BENBENEK
szer. Adam GRZYWACZEWSKI
szer. Piotr JAKUBICKI
szer. Tomasz KRYŚKIWIECZ
szer. Słamowir POPIEL
szer. Przemysław GRZYCKI
szer. Tomasz RABAN
szer. Hubert HASS
szer. Maciej KARMELSKI
szer. Dariusz NIERODA
szer. Michał SZWEMIN
szer. Rafał DOMINIK
szer. Rafał LARENTA
szer. Daniel PLEWIŃSKI
szer. Marcin PUCEK
szer. Jakub SZCZYPCZYK
szer. Jakub SUSZEK
szer. Artur KLIMCZEWSKI
st. szer. nadt. Stanisław DAŚKO
st. szer. nadt. Paweł KŁAK
st. szer. nadt. Michał SURMA
st. szer. nadt. Dawid BAŁON
st. szer. nadt. Szymon BIELAKIEWICZ
st. szer. nadt. Piotr MOSUR
st. szer. nadt. Przemysław WALCZAK
st. szer. nadt. Piotr WISZOWATY
st. szer. nadt. Daniel KUCHARSKI
st. szer. nadt. Marcin SKRUCZAJ
szer. Adam MARSZAŁKIEWICZ
szer. Łukasz NADZIKOWSKI
szer. Łukasz PIETRZAK
szer. Krystian POLAK
szer. Łukasz RĄKOWSKI
szer. Tomasz GŁODOWICZ
szer. Tomasz KORSAJ
szer. Marcin SZWEMIN
szer. Krystian DALIDOWICZ

UHONOROWANI ODZNAKĄ PAMIĄTKOWĄ
BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

Nr Odznaki Stopień Wojskowy Nazwisko i Imię
63 gen. bryg. MAINDA Marian
64 gen. bryg. KLEJSZMIT Jan
65 płk CIEĆKA Jan
66 płk GILARSKI Kazimierz
67 ks. gen. dyw. GŁÓDŹ Sławoj Leszek
68 ks. mjr MOKRZYCKI Robert
69 płk GRUDZIŃSKI Wiesław
70 ppłk PIECEWICZ Piotr
71 Pan SIERADZKI Edward
72 Pan SKRZYPCZAK Stanisław
73 Pan HUL Władysław
74 Pan MILLER Leszek
125 Pan PACUK Stanisław
126 Pan SIERADZ Tomasz
127 Pan KNAP Aleksander
128 Pan WRÓBLEWSKI Marek
129 płk PACEK Bogusław
135 płk WÓJCIK Jerzy
141 mjr ŚMIETANA Andrzej
142 mjr DOMINIKOWSKI Tomasz
143 ppor. MAJKOWSKI Marcin
148 ppłk rez. BIEGANOWSKI Franciszek
149 por. SZUMOWSKI Piotr
161 gen. bryg. SZYMONIK Andrzej
162 Pani ŁUKASZEWICZ Maria
163 Pan CAŁKA Włodzimierz
164 płk RACZKOWSKI Piotr
165 Pan SMOCZYŃSKI Jerzy
166 Pan SOKOŁOWSKI Łucjan
178 Pani LUBIENIECKA Rozalia
179 Pani STANIEC Wanda
180 Pan JAROSZ Adam
181 Pan PERDION Bonifacy
182 Pan GRONKIEWICZ Romuald
183 Pan STASIAK Władysław
184 Pan JANOWSKI Leszek
185 Pani ŚMIEŁOWSKA Małgorzata
186 Pan MALINOWSKI Janusz
187 Pan STACHURSKI Kazimierz
188 gen. bryg. JABŁOŃSKI Ryszard
189 nadkom. MAŁOLEPSZY Grzegorz
190 mł. insp. DESZCZ Robert
210 gen. bryg. Stanisław FERENZ
211 płk. Jan CIEŚLAK
212 płk Krzysztof KSEŃ
213 płk Sylwester TRACZEWSKI
214 ppłk Jeremiasz ŚLIPIEC
216 płk Stanisław WIDEŁ
217 gen. dyw. dr Tadeusz PŁOSKI
218 ppłk Dariusz BOCHNIAK
219 Pan Bolesław GOŁĘBIOWSKI
221 Pan Romuald BARDZYŃSKI
244 mjr Andrzej OSTROWSKI
258 mjr Andrzej DROZD
259 komisarz Sebastian CIASTOŃ
260 Pan Adam LESIŃSKI
261 Pan Witold WÓJCIK
267 mjr Krzysztof MAKAREWICZ
295 płk Ryszard CHROMIK
296 Pan Witold MALAROWSKI
311 Pan Mariusz KOCIELNIK
312 mjr Arkadiusz DULNIK

                         przejdź na początek strony