LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

Dowódcą Batalionu Reprezentacyjnego WP od 05.02.2010 roku jest

ppłk Wojciech ERBEL

pozostałą kadrę dowódczą stanowią:

Zastępca dowódcy batalionu - cz.p.o. kpt. Leszek SZCZEŚNIAK

Główny księgowy - Mirosława RUDNICKA

Szef sztabu batalionu - kpt. Marek MAĆKOWSKI

Szef logistyki batalionu - kpt. Zbigniew BUJKO

Szef szkolenia - szef sekcji - kpt. Przemysław SKROŃSKI

Szef sekcji wychowawczej - kpt. Wojciech SŁABOSZ

Szef sekcji ceremoniału wojskowego - kpt. Dominik HORAŁA

Pomocnik dcy ds. kawaleryjskich - kpt. Damian MATYSIAK

Pomocnik dcy ds. podoficerów - st.chor.szt. Adam WROŃSKI

Pełnomocnik dcy ds. ochrony informacji niejawnych - mł.chor.szt. Mirosław OSUCH

Dowódca 1 KRWP - kpt. Robert POWROŹNIK

Dowódca 2 KRWP - kpt. Marek MALECKI

Dowódca 3 KRWP - kpt. Marcin KUJAWA

Dowódca komp. zabezp. - kpt. Sławomir ŚCIBIORSKI

Dowódca ORWP - Kapelmistrz - mjr Mirosław RYTEL

Dowódca Szwadronu Kawalerii WP - kpt. Jarosław STAWSKI

Kapelan batalionu - ks. mjr Mateusz HEBDA


                         przejdź na początek strony