ppłk Wojciech ERBEL urodził się 04.02.1972 w Starachowicach. Służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. jako podchorąży WSO
im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1996 r. został skierowany do Komendy Garnizonu m.st. Warszawy gdzie otrzymał swój pierwszy przydział służbowy i objął stanowisko dowódcy 3 plutonu w 2 Kompani Reprezentacyjnej WP. Następnie awansował na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii. W 2001 r. po ukończeniu WKS we Wrocławiu został wyznaczony na stanowisko kierownika sekcji operacyjnej w nowo sformowanym Batalionie Reprezentacyjnym WP. W latach 2002-2007 dowodził 3 Kompanią Reprezentacyjną WP. W międzyczasie ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim i został skierowany na podyplomowe studia operacyjno-taktyczne do AON. Po ich ukończeniu w 2008 r. powraca do Batalionu Reprezentacyjnego WP na stanowisko zastępcy dowódcy tej jednostki. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2010 r. został mianowany na stopień podpułkownika i objął dowodzenie Batalionem Reprezentacyjnym WP.