LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

Historia Batalionu ściśle wiąże się z dziejami pododdziałów reprezentacyjnych występujących w bogatej historii narodu polskiego. Począwszy od zarania państwowości funkcje wojskowej asysty honorowej pełnili kolejno rycerze drużyny książęcej, chorągwi nadwornych, a następnie gwardii królewskiej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. funkcje reprezentacyjne przejęła Kompania Zamkowa oraz Szwadron Honorowy.

Od 1944 roku zadania organizacji i zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przydzielono Stołecznej Komendzie Garnizonu Warszawa. Funkcje reprezentacyjne pełniły wówczas Szwadron Reprezentacyjny WP oraz Kompanie honorowe z jednostek garnizonu stołecznego.

Kompania Reprezentacyjna WP, jako asysta honorowa, sformowana zostaje w 1954 roku. Żołnierze podczas oficjalnych uroczystości ubrani byli w mundury zapinane pod szyją, okrągłe czapki garnizonowe z czerwonymi otokami, długie buty, a uzbrojenie stanowiły karabiny AWT z nasadzonymi bagnetami i brązowe ładownice. W 1969 roku z istniejącej dotychczas jednej kompanii powstają dwie: Kompania Reprezentacyjna WP i Kompania Wart Honorowych. Pierwsza była przeznaczona do wykonywania zadań reprezentacyjnych w czasie uroczystości państwowych i wojskowych, druga do pełnienia wart honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W 1973 roku wprowadzono w Kompanii Reprezentacyjnej umundurowanie trzech rodzajów wojsk /lądowych, lotniczych, marynarki wojennej/ a od 17 stycznia 1982 roku do umundurowania Kompanii Reprezentacyjnej wprowadzono tradycyjną polską rogatywkę.

W 1981 roku z Kompanii Wart Honorowych utworzona zostaje 2 Kompania Reprezentacyjna WP. Od 1991 roku Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP zostaje powołana 3 Kompania Reprezentacyjna WP.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, jako samodzielna jednostka podporządkowana Dowódcy Garnizonu Warszawa, rozpoczął funkcjonowanie dniem 01 stycznia 2001 roku, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP w funkcjonującej do dziś strukturze.

Integralnymi pododdziałami batalionu są:

  - Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa WYBICKIEGO;
  - Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego dowodzony przez kpt. Jarosława STAWSKIEGO.

Batalion realizuje zadania reprezentacyjne w garnizonie stołecznym, na terenie Polski oraz poza jej granicami. Skład wojskowych asyst honorowych zależy od charakteru i rangi uroczystości. Żołnierze brepr WP zabezpieczają powitania głów państw, szefów rządów i dowódców wojskowych.

Biorą udział:

  - jako wojskowa asysta honorowa w uroczystościach pogrzebowych żołnierzy oraz osobistości świata polityki i kultury.
  - w uroczystych zmianach wart i posterunków honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
  - podczas składnia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza;
  - pełnią warty na posterunkach honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza i siedzibie Prezydenta RP;
  - uczestniczą w uroczystościach patriotyczno - religijnych oraz szeregu innych przedsięwzięć z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

W 2009 roku Batalion Reprezentacyjny WP brał udział w zabezpieczeniu 1382 uroczystości:

Powitania i pożegnania delegacji państwowych i wojskowych 68
Składanie listów uwierzytelniających Prezydentowi RP przez nowo akredytowanych ambasadorów obcych państw 20
Uroczyste Zmiany Posterunku Honorowego oraz Uroczyste Odprawy Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza 55
Składanie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 76
Pogrzeby z wojskową asystą honorowa 522
Składanie wieńców na płytach i pomnikach 142
Uroczystości patriotyczno - religijne i inne 499

 

Benemerenti

Batalion Reprezentacyjny WP i Fundacja Anny Dymnej zostali w 2007 roku laureatami Dyplomu Benemerenti Ordynariatu Polowego WP. Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 6 stycznia 2007 r. w Katedrze Polowej WP, w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych, dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych i licznie zgromadzonej publiczności, to zaszczytne wyróżnienie z rąk Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr. Tadeusza Płoskiego przyjął dowódca batalionu ppłk Tomasz Dominikowski.

Dyplom Benemerenti (Dobrze zasłużonym) ustanowiony dekretem biskupa polowego WP z dnia 23 lutego 1995 roku, przyznawany jest "dla podkreślenia zasług osób i instytucji, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość".

     

 


Znak Honorowy SZ RP

Decyzją Nr 78/ MON z dnia 23 lutego 2007 r. Minister Obrony Narodowej Pan Aleksander SZCZYGŁO, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2006 r. wyraził uznanie i nadał tytuł honorowy "Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" Batalionowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego.

Uroczystość nadania tytułów honorowych odbyła się w dniu 12 marca 2007 r. w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. Z rąk Ministra Obrony Narodowej znak honorowy odebrał dowódca batalionu ppłk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI.

     


                         przejdź na początek strony