LINKI:
Ministerstwo Obrony Narodowej | Sztab Generalny WP | Dowództwo Garnizonu Warszawa | Departament Wychowania i Promocji Obronności

 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

         Apel do wszystkich osób posiadających pamiątki związane z pododdziałami reprezentacyjnymi WP.

Podczas pierwszego święta Batalionu Reprezentacyjnego WP w dniu 20 lipca br. planowane jest uroczyste otwarcie Sali Tradycji Batalionu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lub wypożyczenie, w miarę możliwości, pamiątek związanych ze służbą i historią pododdziałów reprezentacyjnych WP.

Osoby zianteresowane przekazaniem pamiątek prosimy o kontakt pod nr telefonu: /0-22/ 684-72-78

09.04.2010 r.

W dniu 09 kwietnia w świetlicy 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP odbyła się uroczystość pożegnania
sierż. Waldemara MADEJA, kierowcy Kompanii Zabezpieczenia z ponad dziewięcioletnim stażem służby
w brepr WP. Pan sierżant dalszą służbę pełnił będzie w Pułku Ochrony.09.04.2010 r.

W dniu 9 kwietnia 2010 r. z Dworca PKP Warszawa Zachodnia pociągiem specjalnym do Smoleńska wyruszyła wojskowa asysta honorowa wystawiana przez Batalion Reprezentacyjny WP na uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się w dniu 10 kwietnia 2010 r. z udziałem Prezydenta RP.
Tym samym pociągiem na uroczystości wyruszyli członkowie "Rodzin Katyńskich", parlamentarzyści oraz harcerze.
O godz. 10.18 pod dowództwem kpt. Damiana MATYSIAKA - komendanta pociągu specjalnego nastąpił odjazd z dworca.

 

01 - 04.04.2010 r.

W trakcie Wielkigo Tygodnia żołnierze brepr WP brali czynny udział w uroczystościach Triduum Paschalnego. Uczestniczyli między innymi w Drodze Krzyżowej ulicami Warszawy oraz pełnili wartę na posterunku przy Grobie Pańskim w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

 

01.04.2010 r.

W dniu 01 kwietnia w świetlicy 3 KRWP odbyło się spotkanie dowódcy brepr WP z żołnierzami
i pracownikami wojska z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

01.04.2010 r.

W dniu 01 kwietnia w świetlicy 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP odbyła się uroczystość pożegnania naszego łącznościowca, mł. chor. Adama KAWKI, wyznaczonego do dalszego pełnienia służby w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym. Podczas uroczystości pożegnania dowódca Batalionu wręczył odchodzącemu Odznakę Pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego WP.

 

26.03.2010 r.

W dniach 25-26 marca w brepr WP odbył się kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy i funkcjonariuszy pododdziałów reprezentacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych WP, Straży Granicznej, Policji i Służby Więziennej wyznaczonych na dowódców wart i posterunki honorowe w Uroczystych Odprawach Wart przed GNŻ
w 2010 roku.

 

25.03.2010 r.

W dniach 23-25 marca Batalion Reprezentacyjny WP brał udział w treningu sztabowym Dowództwa Garnizonu Warszawa pod kryptonimem "MARZEC 10", dotyczącego właściwego planowania użycia sił
i środków DGW do ewakuacji poszkodowanej ludności i mienia z terenu m. st. Warszawy.

 

08.03.2010 r.

Z okazji Dnia Kobiet w sali prób Orkiestry Reprezentacyjnej WP odbył się okolicznościowy koncert, podczas którego zastępca dowódcy brepr WP kpt. Leszek SZCZEŚNIAK w imieniu Dowódcy, żołnierzy i męskiej części pracowników wojska złożył serdeczne życzenia wszystkim Paniom zatrudnionym w batalionie.
W tym, szczególnym dniu każda z Pań wraz z życzeniami otrzymała symboliczną różę.

 

03.03.2010 r.

Zadania realizowane przez Batalion Reprezentacyjny WP nie polegają jedynie na zabezpieczaniu uroczystości
i wystawianiu posterunków honorowych. Żołnierze batalionu, tak jak wszyscy żołnierze Sił Zbrojnych RP realizują zajęcia zgodnie z "Programem szkolenia pododdziałów zawodowych brepr WP", między innymi ze szkolenia ogniowego i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Takie zajęcia, zrealizowane przez 3 KRWP odbyły się w dniu 03 marca w oparciu o strzelnicę w OC Rembertów. Średnia, jaką uzyskał pododdział ze strzelania szkolnego wg warunków strzelania nr 2 z kbk BERYL wyniosła 4,46.

Żołnierze, którzy szczególnie wyróżnili się podczas zajęć i uzyskali najlepsze wyniki to:
     - st. szer. Kamil DERES,
     - szer. Łukasz PRZYGODA,
     - szer. Mariusz SZULICH.

 

26.02.2010 r.

W dniu 26 lutego w świetlicy 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP odbyła się uroczystość pożegnania mł. chor. Dariusza BADOWSKIEGO, wyznaczonego na wyższe stanowisko służbowe do Oddziału Zabezpieczenia DGW oraz st. szer. Tomasza SOSNOWSKIEGO, szer. Bartosza WOŁONSEWICZA i szer. Dariusza DEREHAJŁO, którzy z dniem 28 lutego rozstają się z mundurem.

 

18.02.2010 r.

W dniu 18 lutego żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego WP wzięli udział jako asysta honorowa podczas uroczystości pogrzebowych prof. Krzysztofa SKUBISZEWSKIEGO.

 

05.02.2010 r.

W dniu 5. 02. br. na placu musztry brepr WP odbyło się przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość przekazania sztandaru jednostki odbyła się w obecności Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego, który po zakończeniu ceremonii podziękował pełniącemu dotychczas tę funkcję ppłk. Tomaszowi Dominikowskiemu oraz przedstawił nowego dowódcę - ppłk. Wojciecha Erbela.

 

04.02.2010 r.

W dniu 04.02.2010 r. na terenie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego odbyła się inauguracja pierwszego turnusu szkoleniowego dla szeregowych zawodowych powołanych do służby w jednostkach wojskowych podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa. W szkoleniu bierze udział 27 szeregowych zawodowych z Batalionu Reprezentacyjnego WP.

 

21.01.2010 r.

21 stycznia br. na terenie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, w obecności Szefa Sztabu Generalnego gen. Franciszka GĄGORA odbyła się uroczystość przyjęcia 120 żołnierzy do zawodowej służby wojskowej
w jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa. Każdy z nowo przyjętych do służby żołnierzy otrzymał list gratulacyjny od dowódcy Garnizonu Warszawa oraz "Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego WP".

 

16.12.2009 r.

W dniu 16 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się spotkanie opłatkowe żołnierzy
i pracowników wojska Batalionu Reprezentacyujnego WP.

 

15.12.2009 r.

W dniu 15 grudnia br. podczas cotygodniowej zbiórki Batalionu na placu musztry, Szef Kancelarii Prezydenta, Pan Minister Władysław STASIAK, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył w dowód uznania za służbę w pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego pamiątkowe Ryngrafy 24 żołnierzom.

Na pamiątkę pobytu w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz Dowódca brepr WP uhonorowali zacnego gościa miłymi pamiątkami.


foto: Artur ZAKRZEWSKI

30.11.2009 r.

W dniu 30 listopada w świetlicy 2 KRWP odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy zawodowych opuszczających szeregi brepr WP. W imieniu dowódcy batalionu żołnierzy pożegnał kpt. Wojciech SŁABOSZ.


foto: Artur ZAKRZEWSKI


więcej >>>>>

                         przejdź na początek strony