Awans Prezesa.

W Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego na kolejny stopień wojskowy.


20 listopada br. dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński wręczył w imieniu ministra obrony narodowej akt mianowania na kolejny stopień wojskowy mjr. rez. Mirosławowi Dzięgielewskiemu. Awansowany oficer od 2012 roku zajmuje stanowisko prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych WP im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, z którym nasza instytucja współpracuje przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalno – patriotycznych. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nowo mianowany oficer odebrał gratulacje z okazji awansu, m. in. od mjr. Leszka Szcześniaka – dowódcy jednostki wojskowej w której ppłk. Dzięgielewski rozpoczynał służbę wojskową.

***

Ppłk rez. Mirosław Dzięgielewski wojskową służbę rozpoczął w 1981 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po promocji oficerskiej w 1985 r. objął stanowisko dowódcy plutonu w 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. W 1991 r. zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy nowo formowanej 3 Kompanii Reprezentacyjnej WP. Zawodową służbę wojskową zakończył w 1998 r. na stanowisku oficera operacyjnego Komendy Garnizonu m.st. Warszawy.

tekst i zdjęcia: Konrad Kaczmarz (Dowództwo Garnizonu Warszawa)