Archive for Marzec 2014

Zawiadomienie

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych WP
Im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 24 marca 2014r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Czytaj artykuł »